Pamiętaj! Dokumenty do oddziału przygotowania wojskowego należy złożyć do 30 maja 2023.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozpocznij naukę w klasie językowej! Dołącz do klasy dwujęzycznej!

Rozpocznij naukę w klasie językowej! Dołącz do klasy dwujęzycznej!

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla kandydatów do klas IV oraz VII. Czwartoklasistom proponujemy naukę w klasie językowej, gdzie oprócz języka angielskiego uczniowie mają zajęcia z języka hiszpańskiego. Uczniom klas siódmych proponujemy naukę w klasie dwujęzycznej.

 

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ W KLASACH UKIERUNKOWANYCH NA JĘZYK OBCY?

Nauczanie języków obcych wśród dzieci oraz nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat. Sprzyja bowiem szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Dzieci i młodzież przyswajają różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcują z językiem, poznają słownictwo, mają więcej możliwości posługiwania się nim, prowadząc konwersacje.

Celem nauczania w klasach dwujęzycznych jest nie tylko osiągnięcie przez uczniów kompetencji językowych, ale także poszerzenie wiedzy o kulturze i historii krajów, w których obowiązuje język angielski. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyliśmy, że uczniowie tych klas są bardziej otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, ale także interesują się innymi krajami i kulturami. Dążą do poszerzania własnych horyzontów.

NAUKA PRZEZ PROJEKTY

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy dwa ogólnopolskie projekty – „Zaproś mnie na swoją lekcję” oraz „Pen Pals”. Pierwszy z nich polega na przybliżaniu uczniom znajomości kultury krajów anglojęzycznych poprzez zapraszanie nauczycieli z zewnątrz, którzy dzielą się swoją wiedzą. Projekt „Pen Pals” polega na wymianie korespondencji między uczniami z wyznaczonych szkół. Uczniowie doskonalą umiejętność pisania w j. angielskim.

W poprzednich latach zrealizowaliśmy szereg projektów w ramach programu eTwinning popularyzujących polską kulturę i nasz region, np. Exploring my town (Interesujące miejsca w moim mieście) czy Christmas around Europe (polskie tradycje świąteczne). Współpracowaliśmy ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Turcji czy Włoch.

Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą udział w projektach unijnych Erasmus+, PenPals,, eTwining wyjściach do kina, do teatru, na wykłady i spotkania. Proponujemy również wyjazdy – wszystko po to, aby nauka odbywała się nie tylko w murach szkoły. Staramy się stwarzać jak najwięcej okazji, w których młodzież może poznawać innych ludzi, młodzież z różnych szkół oraz otwierać się na kulturę krajów anglojęzycznych.

WYNIKI

O wysokim poziomie nauczania w tych klasach świadczą bardzo wysokie wyniki egzaminów ósmoklasistów. Uczniowie klas dwujęzycznych to kuratoryjni finaliści i laureaci m. in. z języka angielskiego, matematyki, biologii, języka polskiego

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ

CO TO ZNACZY DWUJĘZYCZNIE?

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w obcym. W naszej szkole to język angielski. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach. Cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym. O proporcjach między językiem polskim i angielskim decyduje nauczyciel, dostosowując je do poziomu uczniów.

JAKA JEST KLASA DWUJĘZYCZNA W "KARTUSKIEJ PIĄTCE"?

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są historia i biologia. Dwujęzycznie oznacza po polsku i po angielsku, w takich proporcjach, w jakich nauczyciel zdecyduje.

Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 6 godzin tygodniowo – są zorganizowane w sposób, który pozwala przygotować uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Dodatkowe konwersacje z Native Speaker’em.

W przypadku lekcji historii, po angielsku prowadzone są zajęcia tylko z historii powszechnej, a historia Polski wykładana jest w języku ojczystym. Prowadzenie tego przedmiotu dwujęzycznie ma bardzo wiele zalet, ponieważ znajduje zastosowanie praktyczne, głównie w trakcie wyjazdów za granice, zwiedzania muzeów, kontaktów z cudzoziemcami, bo takie ogólne tematy dominują w konwersacjach.

Podczas zajęć biologii uczniowie poznają słownictwo specjalistyczne. Uczestniczą też w projektach, a zajęcia mają charakter praktyczny. Komunikacja między uczniami a nauczycielem toczy się w obu językach, w zależności od charakteru lekcji czy potrzeb.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych, to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim, niekoniecznie są to całe książki. Nauczyciel dokonuje doboru i tworzony swego rodzaju dossier materiałów. Możliwe jest także korzystanie ze źródeł angielskich przeznaczonych dla młodszych czytelników.

W klasach 7 i 8 uczniowie czytają też lektury uproszczone w j. angielskim. Po jednej w semestrze. Rozwiązują zadania dołączone do tych lektur.

Celem nauczania w klasach dwujęzycznych jest nie tylko osiągnięcie przez uczniów kompetencji językowych, ale także poszerzenie wiedzy o kulturze i historii krajów, w których obowiązuje język angielski. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyliśmy, że uczniowie tych klas są bardziej otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, ale także interesują się innymi krajami i kulturami. Dążą do poszerzania własnych horyzontów.

Nauka w klasie VII i VIII dwujęzycznej może być wstępem do nauki w liceum dwujęzycznym.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV JĘZYKOWEJ

CZYM JEST KLASA IV JĘZYKOWA?

Klasa językowa to innowacyjny program napisany przez nauczycieli naszej szkoły. W tej klasie uczniowie realizują podstawę programową w taki sam sposób jak rówieśnicy, jednakże została zwiększona ilość godzin języka angielskiego, który dodatkowo urozmaicają konwersacje z native speakerem. Ponadto w tej klasie w ramach obowiązkowego wymiaru godzin odbywają się zajęcia z języka hiszpańskiego.

JAKA JEST KLASA JĘZYKOWA W "KARTUSKIEJ PIĄTCE"?

Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 5 godzin tygodniowo - są tak zorganizowane i takie treści są wprowadzane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach, to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim, niekoniecznie są to całe książki. Nauczyciel dokonuje doboru i tworzony swego rodzaju dossier materiałów. Możliwe jest także korzystanie ze źródeł angielskich przeznaczonych dla młodszych czytelników.

Uczniowie klasy językowej biorą udział w projektach unijnych PenPals,, eTwining wyjściach do kina, do teatru, a także proponowane są im wyjazdy – wszystko po to, aby nauka odbywała się nie tylko w murach szkoły, lecz, by przy okazji, poznawali innych ludzi, młodzież z różnych szkół oraz by stali się otwarci na kulturę krajów anglojęzycznych.

 

Na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA znajdują się przykładowe testy do klasy VII dwujęzycznej i klasy IV językowej. https://zso2.kartuzy.pl/rekrutacja-do-klas-iv-sp,54,pl https://zso2.kartuzy.pl/rekrutacja-do-klas-vii-sp,55,pl

 

Przypominamy, że deklaracje do klasy VII dwujęzycznej i klasy IV językowej należy złożyć do 14 kwietnia 2021 r. w formie papierowej lub wysyłając skan na adres zso2.sekretariat@gmail.com

 

Test predyspozycji językowych odbędzie się 16 kwietnia 2021 o godzinie 14:00.

 

 

Data dodania: 2021-03-25 13:32:12
Data edycji: 2021-03-25 13:32:27
Ilość wyświetleń: 931

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej