Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Oddział Przygotowania Wojskowego

Od 1 września 2023 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach funkcjonuje Oddział Przygotowania Wojskowego. Uczniowie  tej klasy w trakcie nauki  zrealizują program szkolenia wojskowego w minimalnej liczbie 53 godzin zajęć teoretycznych oraz 127 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie wojskowe zakończy się w czwartej klasie 50 godzinnym obozem szkoleniowym, który odbędzie się w bazie jednostki patronackiej, którą jest 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej.

 

OPW to nie tylko chęć zdobywania wysokiej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Uczniowie klasy OPW  uczestniczą w licznych zawodach: zarówno  sportowych jak i z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

 

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

- wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

- wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

- musztrę;

- ceremoniał wojskowy;

- podstawy wychowania wojskowego;

- podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

- zasady rozpoznania wojskowego;

- podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

 

Korzyści dla ucznia:

- uczniowie OPW dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;

- uczniowie OPW mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;

- uczniowie OPW będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;

- uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;

- uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

- zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);

- mają możliwość stałych konsultacji (już w toku realizacji programu) z przedstawicielami Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

 Przedmioty uzupełniające:

- przygotowanie wojskowe.

 

Przedmioty rozszerzone:

- język angielski,

- geografia.


Przedmioty punktowane:

- język polski,

- matematyka

- język angielski

- geografia.

 

Języki obce:

- język angielski,

- j. niemiecki.

 

Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

- aplikować do Wyższej Uczelni Wojskowych na terenie całego kraju;

-aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w służbach wojskowych;

- mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków.

Data dodania: 2024-01-12 10:23:07
Data edycji: 2024-03-05 09:10:36
Ilość wyświetleń: 587

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej