Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klas IV SP

Rekrutacja do klas IV SP

Rozpocznij naukę w klasie IV językowej!

 

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ W KLASACH UKIERUNKOWANYCH NA JĘZYK OBCY?

Nauczanie języków obcych wśród dzieci oraz nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat. Sprzyja bowiem szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Dzieci i młodzież przyswajają różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcują z językiem, poznają słownictwo, mają więcej możliwości posługiwania się nim, prowadząc konwersacje.

Celem nauczania w klasach dwujęzycznych jest nie tylko osiągnięcie przez uczniów kompetencji językowych, ale także poszerzenie wiedzy o kulturze i historii krajów, w których obowiązuje język angielski. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyliśmy, że uczniowie tych klas są bardziej otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, ale także interesują się innymi krajami i kulturami. Dążą do poszerzania własnych horyzontów.

 

NAUKA PRZEZ PROJEKTY

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy dwa ogólnopolskie projekty – „Zaproś mnie na swoją lekcję” oraz „Pen Pals”. Pierwszy z nich polega na przybliżaniu uczniom znajomości kultury krajów anglojęzycznych poprzez zapraszanie nauczycieli z zewnątrz, którzy dzielą się swoją wiedzą. Projekt „Pen Pals” polega na wymianie korespondencji między uczniami z wyznaczonych szkół. Uczniowie doskonalą umiejętność pisania w j. angielskim.

W poprzednich latach zrealizowaliśmy szereg projektów w ramach programu eTwinning popularyzujących polską kulturę i nasz region, np. Exploring my town (Interesujące miejsca w moim mieście) czy Christmas around Europe (polskie tradycje świąteczne). Współpracowaliśmy ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Turcji czy Włoch.

Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą udział w projektach unijnych Erasmus+, PenPals,, eTwining wyjściach do kina, do teatru, na wykłady i spotkania. Proponujemy również wyjazdy – wszystko po to, aby nauka odbywała się nie tylko w murach szkoły. Staramy się stwarzać jak najwięcej okazji, w których młodzież może poznawać innych ludzi, młodzież z różnych szkół oraz otwierać się na kulturę krajów anglojęzycznych.

 

WYNIKI

O wysokim poziomie nauczania w tych klasach świadczą bardzo wysokie wyniki egzaminów ósmoklasistów. Uczniowie klas dwujęzycznych to kuratoryjni finaliści i laureaci m. in. z języka angielskiego, matematyki, biologii, języka polskiego.

 

CZYM JEST KLASA  JĘZYKOWA?

Klasa językowa to innowacyjny program napisany przez nauczycieli naszej szkoły. W tej klasie uczniowie realizują podstawę programową w taki sam sposób jak rówieśnicy, jednakże została zwiększona ilość godzin języka angielskiego, który dodatkowo urozmaicają konwersacje z native speakerem. Ponadto w tej klasie w ramach obowiązkowego wymiaru godzin odbywają się zajęcia z języka hiszpańskiego.

JAKA JEST KLASA JĘZYKOWA W "KARTUSKIEJ PIĄTCE"?

Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 5 godzin tygodniowo - są tak zorganizowane i takie treści są wprowadzane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach, to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim, niekoniecznie są to całe książki. Nauczyciel dokonuje doboru i tworzony swego rodzaju dossier materiałów. Możliwe jest także korzystanie ze źródeł angielskich przeznaczonych dla młodszych czytelników.

Uczniowie klasy językowej biorą udział w projektach unijnych PenPals,, eTwining wyjściach do kina, do teatru, a także proponowane są im wyjazdy – wszystko po to, aby nauka odbywała się nie tylko w murach szkoły, lecz, by przy okazji, poznawali innych ludzi, młodzież z różnych szkół oraz by stali się otwarci na kulturę krajów anglojęzycznych.

 

Deklaracje do klasy językowej należy złożyć do 14 kwietnia w sekretariacie szkoły lub wysyłając skan dokumentu na adres zso2.sekretariat@gmail.com - do pobrania poniżej.

 

Zachęcamy również do rozwiązania przykładowego testu predyspozycji językowych - do pobrania poniżej.

 

Test sprawdzający umiejętności językowe odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 14.00

Data dodania: 2021-03-02 18:41:50
Data edycji: 2021-04-07 10:46:54
Ilość wyświetleń: 524

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej