Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klas VII SP

Rekrutacja do klas VII SP

Dołącz do klasy VII dwujęzycznej!

 

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ W KLASACH UKIERUNKOWANYCH NA JĘZYK OBCY?

Nauczanie języków obcych wśród dzieci oraz nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat. Sprzyja bowiem szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Dzieci i młodzież przyswajają różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcują z językiem, poznają słownictwo, mają więcej możliwości posługiwania się nim, prowadząc konwersacje.

Celem nauczania w klasach dwujęzycznych jest nie tylko osiągnięcie przez uczniów kompetencji językowych, ale także poszerzenie wiedzy o kulturze i historii krajów, w których obowiązuje język angielski. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyliśmy, że uczniowie tych klas są bardziej otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, ale także interesują się innymi krajami i kulturami. Dążą do poszerzania własnych horyzontów.

 

NAUKA PRZEZ PROJEKTY

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy dwa ogólnopolskie projekty – „Zaproś mnie na swoją lekcję” oraz „Pen Pals”. Pierwszy z nich polega na przybliżaniu uczniom znajomości kultury krajów anglojęzycznych poprzez zapraszanie nauczycieli z zewnątrz, którzy dzielą się swoją wiedzą. Projekt „Pen Pals” polega na wymianie korespondencji między uczniami z wyznaczonych szkół. Uczniowie doskonalą umiejętność pisania w j. angielskim.

W poprzednich latach zrealizowaliśmy szereg projektów w ramach programu eTwinning popularyzujących polską kulturę i nasz region, np. Exploring my town (Interesujące miejsca w moim mieście) czy Christmas around Europe (polskie tradycje świąteczne). Współpracowaliśmy ze szkołami z Francji, Hiszpanii, Turcji czy Włoch.

Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą udział w projektach unijnych Erasmus+, PenPals,, eTwining wyjściach do kina, do teatru, na wykłady i spotkania. Proponujemy również wyjazdy – wszystko po to, aby nauka odbywała się nie tylko w murach szkoły. Staramy się stwarzać jak najwięcej okazji, w których młodzież może poznawać innych ludzi, młodzież z różnych szkół oraz otwierać się na kulturę krajów anglojęzycznych.

 

WYNIKI

O wysokim poziomie nauczania w tych klasach świadczą bardzo wysokie wyniki egzaminów ósmoklasistów. Uczniowie klas dwujęzycznych to kuratoryjni finaliści i laureaci m. in. z języka angielskiego, matematyki, biologii, języka polskiego.

 

CO TO ZNACZY DWUJĘZYCZNIE?

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w obcym. W naszej szkole to język angielski. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach. Cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym. O proporcjach między językiem polskim i angielskim decyduje nauczyciel, dostosowując je do poziomu uczniów.

 

JAKA JEST KLASA DWUJĘZYCZNA W "KARTUSKIEJ PIĄTCE"?

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są historia i biologia. Dwujęzycznie oznacza po polsku i po angielsku, w takich proporcjach, w jakich nauczyciel zdecyduje.

Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 6 godzin tygodniowo – są zorganizowane w sposób, który pozwala przygotować uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Dodatkowe konwersacje z Native Speaker’em.

W przypadku lekcji historii, po angielsku prowadzone są zajęcia tylko z historii powszechnej, a historia Polski wykładana jest w języku ojczystym. Prowadzenie tego przedmiotu dwujęzycznie ma bardzo wiele zalet, ponieważ znajduje zastosowanie praktyczne, głównie w trakcie wyjazdów za granice, zwiedzania muzeów, kontaktów z cudzoziemcami, bo takie ogólne tematy dominują w konwersacjach.

Podczas zajęć biologii uczniowie poznają słownictwo specjalistyczne. Uczestniczą też w projektach, a zajęcia mają charakter praktyczny. Komunikacja między uczniami a nauczycielem toczy się w obu językach, w zależności od charakteru lekcji czy potrzeb.

Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych, to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim, niekoniecznie są to całe książki. Nauczyciel dokonuje doboru i tworzony swego rodzaju dossier materiałów. Możliwe jest także korzystanie ze źródeł angielskich przeznaczonych dla młodszych czytelników.

W klasach 7 i 8 uczniowie czytają też lektury uproszczone w j. angielskim. Po jednej w semestrze. Rozwiązują zadania dołączone do tych lektur.

Celem nauczania w klasach dwujęzycznych jest nie tylko osiągnięcie przez uczniów kompetencji językowych, ale także poszerzenie wiedzy o kulturze i historii krajów, w których obowiązuje język angielski. Na podstawie wieloletnich obserwacji zauważyliśmy, że uczniowie tych klas są bardziej otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, ale także interesują się innymi krajami i kulturami. Dążą do poszerzania własnych horyzontów.

Nauka w klasie VII i VIII dwujęzycznej może być wstępem do nauki w liceum dwujęzycznym.

 

Deklaracje do klasy dwujęzycznej należy złożyć do 14 kwietnia w sekretariacie szkoły lub wysyłając skan dokumentu na adres zso2.sekretariat@gmail.com - do pobrania poniżej.

 

Zachęcamy również do rozwiązania przykładowego testu predyspozycji językowych - do pobrania poniżej.

 

Test sprawdzający umiejętności językowe odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 14.00

Data dodania: 2021-03-02 18:44:23
Data edycji: 2021-05-13 09:07:58
Ilość wyświetleń: 772

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej