Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klasy 4 i 7 dwujęzycznej

Rekrutacja do klasy 4 i 7 dwujęzycznej

Trwa nabór do klasy 4 językowej oraz 7 dwujęzycznej

Klasa językowa to innowacyjny program napisany przez nauczycieli naszej szkoły. W tej klasie uczniowie realizują podstawę programową w taki sam sposób jak rówieśnicy. Głównym atutem tej klasy jest zwiększona ilość godzin języka angielskiego. Dodatkowe konwersacje z Native Speaker’em oraz zajęcia języka hiszpańskiego.

Nauczanie języków wśród dzieci w jak najmłodszym wieku promowane jest w całej Europie od wielu lat, bowiem taka metoda sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzi uczniowie przysuwają różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuja z językiem, poznają słownictwo, mają więcej możliwości posługiwania się nim, prowadząc konwersacje.

W klasach językowych dąży się do uzyskania przez uczniów nie tylko kompetencji językowej, ale także do poszerzania wiedzy o kulturze i historii krajów języka docelowego. Uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, ale także interesują się innymi krajami i kulturami.


JAKA JEST KLASA 4 JĘZYKOWA W "KARTUSKIEJ PIĄTCE"?


Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 5 godzin tygodniowo - są tak zorganizowane i takie treści są wprowadzane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.
Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach, to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim, niekoniecznie są to całe książki. Nauczyciel dokonuje doboru i tworzony swego rodzaju dossier materiałów. Możliwe jest także korzystanie ze źródeł angielskich przeznaczonych dla młodszych czytelników.
Uczniowie klasy językowej biorą udział w projektach unijnych PenPals,, eTwining wyjściach do kina, do teatru, a także proponowane są im wyjazdy – wszystko po to, aby nauka odbywała się nie tylko w murach szkoły, lecz, by przy okazji, poznawali innych ludzi, młodzież z różnych szkół oraz by stali się otwarci na kulturę krajów anglojęzycznych.

CO TO ZNACZY DWUJĘZYCZNIE?

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w obcym. W naszej szkole to język angielski. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach, czyli cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?

Nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat, bowiem taka metoda sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem, poznaje słownictwo, ma więcej możliwości posługiwania się nim, prowadząc konwersacje.

W klasach bilingwalnych dąży się do uzyskania przez uczniów nie tylko kompetencji językowej, ale także do poszerzania wiedzy o kulturze i historii krajów języka docelowego. Uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, ale także interesują się innymi krajami i kulturami.

Nauka w klasie 7,8 dwujęzycznej może być wstępem do nauki w liceum dwujęzycznym.

JAKA JEST KLASA 7 DWUJĘZYCZNA W "KARTUSKIEJ PIĄTCE"?

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są historia i geografia. Dwujęzycznie oznacza po polsku i po angielsku, w takich proporcjach, w jakich nauczyciel zdecyduje.

Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 6 godzin tygodniowo - są tak zorganizowane i takie treści są wprowadzane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

W przypadku historii, po angielsku prowadzone są zajęcia tylko z historii powszechnej, a historia Polski wykładana jest po polsku. Prowadzenie właśnie tego przedmiotu dwujęzycznie ma bardzo wiele zalet, ponieważ znajduje zastosowanie praktyczne, głównie w trakcie wyjazdów za granice, zwiedzania muzeów, kontaktów z cudzoziemcami, bo takie ogólne tematy dominują w konwersacjach.
Podczas zajęć geografii uczniowie poznają słownictwo specjalistyczne. Uczestniczą też w projektach, a zajęcia mają charakter praktyczny. Komunikacja między uczniami a nauczycielem toczy się w obu językach, w zależności od charakteru lekcji czy potrzeb.

W przyszłości absolwenci klasy będą mogli kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej, następnie w dwujęzycznym liceum.
Na stronie internetowej naszej szkoły znajduje się przykładowy test do klasy językowej.

Przypominamy, ze deklaracje do klasy językowej- dwujęzycznej należy złożyć do 22 kwietnia 2022 r. do godz 12:00 w formie papierowej w sekretariacie szkoły . Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.zso2.kartuzy.pl zakładka rekrutacja
Test do klasy językowej odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00.

Data dodania: 2022-03-15 14:47:54
Data edycji: 2022-03-15 14:57:05
Ilość wyświetleń: 136

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej