Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nauczanie dwujęzyczne – korzyści

Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwu językach usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki. 

 

Uczniowie realizując nowy materiał z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie pracują w języku polskim, natomiast w celu poznania słownictwa branżowego z danego przedmiotu realizują dodatkowe godziny ćwiczeniowe utrwalające materiał w języku angielskim. Zakres stosowania języka angielskiego jest systematycznie zwiększany do poziomu, który umożliwia swobodną pracę z podstawą programową z danego przedmiotu.

 

Nauczanie w dwujęzyczności to poszerzanie horyzontów naukowych młodzieży. Dzięki poznaniu fachowego lub specjalistycznego słownictwa uczniowie mogą korzystać z publikacji naukowych oraz stron internetowych poświęcanych interesującym je przedmiotom w języku obcym. Większość naukowej treści internetowej napisana jest w języku angielskim, dlatego też jest to najczęściej wybierany język do nauczania w dwujęzyczności. Nauka przedmiotów ogólnokształcących w języku angielskim daje młodzieży możliwość korzystania na bieżąco z zagranicznych publikacji naukowych, zanim zostaną one przetłumaczone na język polski a co za tym idzie wspomaga konkurencyjność polskiej młodzieży akademickiej na arenie międzynarodowej. U osób dwujęzycznych, jest wyższy poziom niż u ich jednojęzycznych rówieśników, myślenia będącego podstawą twórczości, a także selektywnej uwagi pozwalającej wybrać z licznych sygnałów odchodzących do nas z otoczenia, te, które mają dla nas znaczenie.

 

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach wskazują też, że dwujęzyczność może przynieść także szereg korzyści poznawczych. Dzieci, które znają dwa języki, prędzej zyskują świadomość językową, czyli zdadzą sobie sprawę z tego, że język jest kodem, podlega pewnym regułom itp. Dzięki tej świadomości będą mogły w sposób bardziej kompetentny, a zatem szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych języków.

 

Ważnym aspektem nauczania dwujęzycznego dla współczesnego maturzysty jest też oczywista korzyść, jaką daje łatwość zdobycia miejsca na wymarzonym wydziale wybranej uczelni w kraju dzięki zwiększonej ilości punktów w rekrutacji na studia kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną.

 

Dzięki nauczaniu w dwujęzyczności młody człowiek po ukończeniu liceum ogólnokształcącego posiada nie tylko wiedzę ogólną oraz poszerzoną z wybranych przedmiotów, które realizował w cyklu edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, ale także jest przygotowany merytorycznie do kontynuowania studiów specjalistycznych za granicą, na prestiżowych uczelniach wielu w krajach.

 

Dwujęzyczność dla szkolnej młodzieży to także prestiż i szacunek kolegów z innych szkół, czy klas, bo do takich klas niełatwo się dostać. Dla młodzieży bardziej ambitnej i zdolnej, to łatwiejsze dostanie się na wymarzony kierunek studiów, czy zagraniczną uczelnię oraz szybsza adaptacja w międzynarodowym środowisku akademickim.

 

Ilość dziedzin, w których wymagane jest systematyczne pozyskiwanie danych i negocjacje w języku angielskim systematycznie wzrasta. Absolwent oddziału dwujęzycznego zdobywa umiejętność korzystania z danych usprawniających funkcjonowanie na wielu stanowiskach pracy, które są dostępne w języku angielskim. Może swobodnie kontaktować się z zagranicznymi kontrahentami posługując się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim.

Data dodania: 2021-03-03 19:35:28
Ilość wyświetleń: 110

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej