Czcionka:

A+A-

Kontrast:

CLIL

CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.

 

Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym.
Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej.

 

Zajęcia prowadzone w oparciu o podejście CLIL zawierają następujące strategie:

  • budowanie rusztowania (scaffolding) – nauczyciele nieustannie monitorują postępy uczniów, dostosowując zadania do aktualnej ich wiedzy, co wymaga łączenia utrwalonej wiedzy z nową, dzielenia języka i treści przedmiotu na mniejsze fragmenty omawiane w trakcie jednej jednostki lekcyjnej.
  • wdrażanie do krytycznego myślenia – rozumienie logicznych powiązań pomiędzy zagadnieniami
  • rozwijanie kreatywnego myślenia – myśląc o tym jak o czymś opowiedzieć wspieramy rozwój krytycznego myślenia (prezentując wyniki w formie grafów, tabel, map słów, diagramów, wideo, interaktywnych tablic, itp.)
  • akcentowanie autonomii uczniów – uczniowie biorą odpowiedzialność za uczenie się
  • nabywanie umiejętności meta-kognitywnych tj. uczniowie uczą się o tym, jak uczyć się efektywnie
  • rozwijanie aktywności – uczniowie powinni być bardziej aktywni niż nauczyciel, którego zadaniem jest konstruowanie odpowiednich sytuacji
  • współpraca – uczniowie wdrażani są do współpracy, wspierając wzajemnie własny rozwój
Data dodania: 2021-03-03 19:52:17
Ilość wyświetleń: 690

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej