Zapisy

 

Szanowni Rodzice.

Dyrekcja ZSO nr 2 – Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach prosi o zgłoszenie się w sekretariacie naszej placówki w celu dokonania zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019.

Zapisy będą trwać od 1 marca do 31 marca br. w godz. od 800 -1500 w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Do pobrania oraz w sekretariacie. Więcej informacji otrzymają państwo pod nr telefonu 58 681 11 54.

REGULAMIN PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. DRA ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO W KARTUZACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019