Zapisy

 
Listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz wywieszone zostały przy sekretariacie.

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci zapisanych
do Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach
w roku szkolnym 2017/18

Spotkania odbędą się 16 maja 2017 r. (wtorek) w auli szkolnej o godz.:

16.00 – z rodzicami dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych,

17.00 – z rodzicami dzieci zapisanych do klas pierwszych.

Serdecznie zapraszamy.