Zajęcia dodatkowe - terminy

dzieci 2

ZAJECIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS I-VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W KARTUZACH

 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcie

Rodzaj zajęć

Grupa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Hanna Serkowska

Rozwijające:

matematyka

SP 01

13.40 –15.10     sala 37

       

Joanna Formela

Rozwijające:

język angielski

SP 01

 

15.20-16.05

sala 104

16.10-16.55

sala 104

     

Lucyna Peplińska

Rozwijające:

przyroda

SP 01

14.30 – 16.00     sala 33

       

Damian Szczygieł

Rozwijające:

robotyka

SP 01

14.30 – 17.00 sala 38

       

Anna Pieńczewska   od 23 X 2017 r.

Wyrównujące:

matematyka

SP 01

       

12.45– 13.30

sala 29

Anna Pieńczewska

od 23 X 2017 r.

Wyrównujące:

matematyka

SP 02

       

13.40 – 14.25     sala 29

Ewa Gnibba

Wyrównujące:

matematyka

SP 03

12.45 – 13.30     sala 35             13.40 – 14.25     sala 33

       

Ewa Gnibba

Wyrównujące:

matematyka

SP 04

 

14.30 – 16.10     sala 35

     

Izabela Potrykus Reszka

Wyrównujące:

przyroda

SP 01

     

13.40 – 15.15     sala 34

 

Izabela Potrykus Reszka

Wyrównujące:

przyroda

SP 02

14.40 – 16.15     sala 34

       

Joanna Formela

Wyrównujące:

 1. angielski

SP 01

     

13.40– 14.25

sala 104

 1. 30–15.15

sala 104

 

Hanna

Kloczkowska

Wyrównujące: j. angielski

SP 02

 1. 40- 15.15 sala 36
       

Magdalena Ziółkowska

Wyrównujące: j. angielski

SP 03

   
 1. 00 – 8.45           sala 38
 
 1. 00-8.45             sala 38

Magdalena

Ziółkowska

Wyrównujące:   j. angielski

SP 04

       
 1. 30 – 14.15         sala 75

Danuta Burchardt- Lutka

Pozostałe wsp. logopedia

SP 01

 1. 30 – 8.00
 2. 40 – 13.30 s.23
 3. 45 – 13.30 sala 28
 4. 40 – 14.25
 

sala 23

 1. 40 – 14.25     sala 23
 2. 00 – 9.35

sala 33

Danuta Burchardt- Lutka

Pozostałe wsp. logopedia

SP 02

 1. 30 – 15.30     sala - szatnia
 2. 30 – 8.00;
 3. 30-15.00

sala szatnia

 1. 30 – 15.30     sala 23
 2. 30 – 16.00     sala 23
 3. 30 – 15.30       sala 23
   

Ewa Sieczkowska

Pozostałe wsp. logopedia

SP 03

 1. 40-14.25 sala 23
 2. 25-15.10 sala28
 3. 10 – 15.55     sala 28
 4. 40-11.25 sala 28
 5. 25-12.10 sala 33
 6. 10 -14.40 sala 28
       

Ewa Sieczkowska

Pozostałe wsp. logopedia

SP 04

 
 1. 40 – 15.10     sala 23
 2. 10- 15.10 sala 28
 3. 40– 13.10 sala 28
     

Mirosława Gdaniec

Pozostałe wsp. logopedia

SP 05

 1. 00 – 10.30

sala 28

 1. 30 – 15.00     sala 28
 1. 00 – 9.35           sala 28
 
 1. 00 – 8.45           sala 28

Beata Stępień

Pozostałe wsp. logopedia

SP 06

 

12.45-13.30 sala28 13.30- 14.25 sala27

 1. 40- 15.15

sala 27

 1. 40 – 14.25
 2. 30– 15.15 sala 27
 3. 45 – 13.30
 4. 40 – 14.25 sala27
 

Gabriela Wandtke

 

Pozostałe wsp. Logopedia indywidualna

SP 01

 

10.40-12.00

sala 28

     

Lidia Prymas

PW Gimnastyka korekcyjna

SP 01

   
 1. 30 – 14.15     sala gimn 17
 2. 30 – 14.15     sala gimn 17
 3. 30 – 14.15      sala gimn 17
   

Kamil Konkel

PW Gimnastyka korekcyjna

SP 01

   
 1. 30 – 14.15     sala gimn 19
 2. 30 – 14.15     sala gimn 19
 3. 30 – 14.15     sala gimn 19
 4. W. terapia pedagogiczna
   

Zyta Bladowska -Herbasz

 

SP 01

 1. 00- 9.35             sala 29
 2. 20 – 16.05     sala 29
 3. 00- 9.35     sala 29
 4. 30– 15.15 sala 29
 5. 30– 16.05 sala 29
       

Zyta Bladowska -Herbasz

 1. W. terapia pedagogiczna

SP 02

 1. 20- 16.05 sala 29
 2. 30– 15.15 sala 29
 3. 40 – 11.25

sala 29

 1. 30– 16.05 sala 29
 
 1. 00- 9.35     sala 29
 2. 30– 15.15 sala 29
 3. Wsparcie koło szachowe

Piotr Kwidziński

 

SP 01

 1. 40 – 15.10

sala 38

       

Lidia Jończak

(do końca 2017 r.)

Wyrównujące: j.angielski

SP 02

 
 1. 30 – 16.00

sala 33

     

Lidia Jończak

(do końca X 2017r.)

Wyrównujące: j.angielski

SP 03

   
 1. 30 – 16.00         sala 33
   

Beata Paracka

(do końca X 2017r.)

Wyrównujące: matematyka

SP 03

     
 1. 25 – 16.00

sala 38

 1. 00 – 16.35         sala 38