Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 17.00.

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018:

Wioletta Chyła, Elżbieta Czaja

Świetlica dysponuje dwoma pomieszczeniami: do zabawy i nauki cichej.

  

                             Wioletta Chyła

                                                                             (red. Admin SP)