Rada Rodziców

W skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą:

Przewodnicząca - p. Aleksandra Kobiela

Zastępca przewodniczącej (z ramienia gimnazjum) - p. Beata Sprenga

Zastępca przewodniczącej (z ramienia liceum) - p. Magdalena Wesserling

Protokolant - p. Joanna Kobiela, p. Piotr Koniarski

skarbnik - p. Renata Staubach

członek prezydium - p. Grzegorz Gmyrek

 

Nr konta Rady Rodziców do wpłat:

59 8309 0000 0071 1665 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Kartuzy.

W tytule przelewu proszę koniecznie podać dane ucznia/uczniów: imię, nazwisko, klasę i szczebel edukacji (szkoła podstawowa / gimnazjum / liceum).