Projekty unijne

Projekt ,,Szkoła daje więcej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
          Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.
          Oferta zajęć prowadzonych w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015 jest atrakcyjna i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające:

  • język angielski;
  • język niemiecki;
  • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne poprzez grę w szachy;
  • zajęcia sportowe - pływanie, piłka ręczna, koszykówka;
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
  • doradztwo zawodowe;
  • zajęcia logopedyczne;
  • nauka techniki szybkiego czytania.

Atrakcyjność zajęć  wzbogaca dodatkowe wyposażenie, do którego należy oprogramowanie EasyLab przeznaczone do nauki języków obcych. Dodatkowo przewidziana jest organizacja festiwali z okazji ,,Święta Nauki", promujących i otwierających aktywne formy zdobywania wiedzy oraz wyjazd na obóz językowy (dla jednej wytypowanej grupy) podczas ferii zimowych.

Lucyna Załuska

(red. Admin SP)

 

 

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego, prowadzący - Joanna Formela

  

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego, prowadzący - Magdalena Ziółkowska

 

 

Logopedia, prowadzący - Hanna Szymborowska,

Gabriela Wandtke

 Zdjecie0065 Zdjecie0068

Zdjecie0069 Zdjecie0070

Zdjecie0071

 

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, prowadzący - Barbara Gruba

  

 

 

 

 

 
Doradztwo zawodowe, prowadzący - Joanna Wieczorek
W ramach dotychczasowych zajęć:
-  razem z uczniami zawarliśmy kontrakt dotyczący współpracy na zajęciach
- dzieci przedstawiły w różnej formie swój wymarzony zawód
- przeprowadziliśmy wiele  zabaw integracyjnych
- zajęliśmy się swoimi mocnymi i słabymi stronami

 

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego, prowadzący -
Artur Treder

 

 

 

Zajęcia rozwijające z koszykówki, prowadzący -
Marek Bemowski

 

Gimnastyka korekcyjna, prowadzący - Dariusz Kuchta