Projekty unijne

 

 

Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu

Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy

W Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach

Rodzaj zajęć

Liczba grup

Wymiar h/gr/rok

Ilość dzieci

K

M

Rozwijające:

x

x

x

x

j. angielski zakończony egzaminem TELC/TOEIC

1

120

6

6

matematyka

1

60

6

6

przyroda

1

60

6

6

robotyka

1

60

5

5

Wyrównujące:

x

x

x

x

matematyka

4

60

12

12

j. angielski

4

60

12

12

przyroda

2

60

5

5

Pozostałe wsparcie dla pełnosprawnych uczniów:

x

x

x

x

logopedia

6

60

12

12

terapia pedagogiczna

2

60

6

6

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

2

60

12

12

koło szachowe

1

60

6

6

Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych:

x

x

x

x

logopedia

0

30/os.

1

0