Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa nr 5 im. dra   Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach      funkcjonuje od 1 września 1988 roku,     wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach. Do  zespołu należą także: Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące.

W szkole podstawowej uczy się w 27 oddziałach 687 uczniów. Ponadto w naszej placówce istnieją 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 71. sześciolatków. Funkcjonują tu również klasy sportowe o profilach: koszykówka (dziewczęta), piłka ręczna (chłopcy) oraz pływanie. 

Szkoła nasza jest szkołą publiczną, gromadzi w swoich murach zarówno dzieci należące do rejonu szkoły, jak i spoza niego.

Admin SP