Biuletyn Informacji Publicznej

 


 

Uczniowie Optivum Net - e-dziennik

Link do e-dziennika:

UONET PLUS

 

 

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego:

 1. Pierwsze logowanie
  • wejdź na stronę: uonetplus.vulcan.net.pl/kartuzy
  • kliknij przycisk Zaloguj się
  • wprowadź podany w szkole swój adres e-mail
  • kliknij przycisk Przywracanie dostępu
  • w nowym oknie wprowadź podany w szkole swój adres e-mail
  • powyżej przepisz tekst/teksty z obrazka
  • kliknij przycisk Wyślij wiadomość
  • przejdź do własnej poczty i kliknij w przysłany link
  • na stronie logowania podajemy e-meila i hasło
 2. Kolejne logowania
  • wejdź na stronę: uonetplus.vulcan.net.pl/kartuzy
  • kliknij przycisk Zaloguj się
  • wprowadź podany w szkole adres e-mail
  • wprowadź hasło
  • kliknij przycisk Zaloguj się

 Nie zaleca się używania przeglądarki Chrome.

Dokładna instrukcja znajduje się pod niniejszym linkiem:

 Jak po raz pierwszy zalogować się do witryny systemu UONET+?

 Admin SP


Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach - rok szkolny 2018/2019

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach na lata 2017 – 2022

Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Regulamin zachowania się ucznia w szkole

Regulamin porządkowy obowiązujący w szatni szkolnej

Regulamin dowożenia uczniów SP 5 w Kartuzach

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych, bieżni, stanowiska do skoku w dal oraz terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach.


  

 


 

 

Inspektor ochrony danych osobowych: Łukasz Gołda

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez szkołę jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach.

            Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.