Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach

22.06.2018 r. (piątek):

Msza święta w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha – godzina 8.00

Oddziały przedszkolne – godzina 9.00 (sale przedszkolne)

Klasy I – III SP– godzina 9.00 (II piętro SP lub plac apelowy w zależności
od warunków atmosferycznych)

Klasy IV - VII SP oraz II GIMNAZJUM – godzina 9.00 (sala gimnastyczna)

Klasy I i II LO – godzina 9.00 (II piętro LO)

Klasy III GIMNAZJUM – godzina 10.30 (aula szkolna)