Spotkanie z rodzicami dzieci zapisanych do szkoły w roku szk. 2018/2019

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych
do oddziałów przedszkolnych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach
w roku szkolnym 2018/19

odbędzie się 6.06.2018 r. o godz. 17.00

na łączniku szkoły.

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych
do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach
w roku szkolnym 2018/19

odbędzie się 6.06.2018 r. o godz. 17.30

na łączniku szkoły.