21.04.2018 r. – Zbiórka makulatury

Po raz kolejny w imieniu Rady Rodziców składamy ogromne podziękowania wszystkim rodzicom i dzieciom za aktywne uczestnictwo w zbiórce makulatury, która odbyła się 21 kwietnia 2018r.

Wspólnym wysiłkiem zebraliśmy rekordową ilość 8000 kg kartonów, książek, gazet i innych papierowych produktów.

W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować Państwu Krawczyk za dostarczenie ponad 2000 kg makulatury.

Specjalne podziękowania kierujemy przede wszystkim do pań i panów:

Beaty Sprengi, Joanny Kobieli, Moniki Koniarskiej, Sylwii Grzymkowskiej, Grzegorza Stefaniaka, Marcina Warmowskiego z synem, Marcina Wilczewskiego, Waldemara Króla, Konstantego Herzberga z synem.

Dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu zbiórki makulatury, a także za udostępnienie wag oraz przedłużaczy, dzięki którym mogliśmy szybko i skutecznie ważyć dostarczaną makulaturę .

Chcielibyśmy także podziękować Dyrekcji Szkoły za udostępnienie ławek oraz miejsca na organizację zbiórki.            Również dziękujemy Pani woźnej za otwarcie i zamknięcie szkoły po zbiórce makulatury.

Dodatkowe podziękowania kierujemy też do uczniów, którzy także włączyli się w zbiórkę: Bartłomieja Kobieli , Filipa Sprengi oraz Dominika Grzybowskiego

Oto wyniki poszczególnych klas:

Szkoła podstawowa:

Kl. 0 a – 41,5 kg

Kl. III b – 118,3 kg

Kl. V c – 182,2 kg

Kl. 0 b -   174,8 kg

Kl. III c – 134,5 kg

Kl. V d – 90,9 kg

Kl. 0 c – 14,5 kg

Kl. III d – 339,8 kg

Kl. VI a – 21,6 kg

Kl. I a – 1710,8 kg

Kl. III e – 168,6 kg

Kl. VI b – 143,6 kg

Kl. I b – 117,7 kg

Kl. IV a – 378 kg

Kl. VI c – 561,5 kg

Kl. I c – 149,6 kg

Kl. IV b – 120 kg

Kl. VII a – 42,1 kg

Kl. I d – 164,6 kg

Kl. IV c – 437,8 kg

Kl. VII b – 82,5 kg

Kl. II a – 27,6 kg

Kl. IV d – 376,3 kg

Kl. VII c – 81,1 kg

Kl. II b – 233,8 kg

Kl. V a – 324,2 kg

Kl. VII d – 305,2 kg

Kl. III a – 368,2 kg

Kl. V b – 112,8 kg

 

Gimnazjum:

Kl. II a – 136,8 kg

Kl. II d – 250,8 kg

Kl. III d – 20 kg

Kl. II b – 75,6 kg

Kl. II e – 455,5 kg

 

Liceum:

Kl. I b – 37,3 kg

   

Jeszcze raz wszystkim dziękujemy!!!

POMAGANIE MA NAJWIĘKSZĄ MOC

GDY ROBIMY TO RAZEM!

Przewodniczący Rady Rodziców - Piotr Koniarski

(red. Admin SP)

Zdjęcia z akcji można zobaczyć w zakładce Galeria.