O Świętach Majowych w świetlicy

W coroczny plan pracy naszej świetlicy wpisana jest pogadanka dotycząca świąt 1, 2 i 3 maja. Owe pogadanki to wspaniała okazja, by uzmysłowić wszystkim uczniom, jak ważne miejsce w historii naszego kraju odgrywają te dni. 1 Maja – Święto Pracy oraz rocznica wejścia Polski do UE, 2 Maja – Dzień Flagi, 3 Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji.  
Uczniowie korzystający ze szkolnej świetlicy przygotowali gazetkę tematyczną oraz wykonali dekoracje zawierające symbole narodowe. Nauczyciele przedstawili krótki rys historyczny, przybliżając fakty z historii Polski, często zapomnianych i niezrozumiałych przez dzieci. Wychowawcy podkreślili wkład naszych przodków w obecne życie oraz to,  jak ważnym dla Polaków zadaniem jest wspominać i kontynuować ich dzieło.

Wioletta Chyła

(red. Admin SP)