AKCJA EDUKACYJNA - „ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE”

W marcu i kwietniu w naszej szkole odbyły się lekcje edukacyjne pod hasłem „Łączy nas krew, która ratuje życie”. Akcja ma na celu propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży.


Zajęcia przeprowadzono na godzinach z wychowawcą we wszystkich klasach. W trakcie zajęć został zaprezentowany film „Twoja krew- moje życie” dotyczący znaczenia i konieczności oddawania krwi oraz własnej gotowości do bycia honorowym dawcą krwi w przyszłości. Następnie odbyła się pogadanka na temat grup krwi, zasad bezpiecznego jej oddawania, przechowywania i wykorzystania. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali krzyżówki i rebusy, które były podsumowaniem wiadomości o Honorowym Krwiodawstwie. Na koniec uczniowie otrzymali drobne prezenty i ulotkę informacyjną dla rodziców.

Izabela Potrykus – Reszka

(red. Admin SP)