VII Gminny Konkurs Recytatorski z Języka Angielskiego „Nursery Rhymes” pod patronatem Burmistrza Kartuz

15 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach odbyła się VII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego z Języka Angielskiego „Nursery Rhymes”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Kartuz. Głównymi celami konkursu jest rozbudzenie u młodych osób zainteresowania językiem angielskim poprzez prezentację swoich umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.


Do rywalizacji przystąpiło 24 uczniów z klas II-VII z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Kartuzy: Szkoły Podstawowej nr 2 z Kartuz, Szkoły Podstawowej nr 1 z Kartuz, Szkoły Podstawowej ze Staniszewa, Szkoły Podstawowej z Kiełpina, Szkoły Podstawowej z Mirachowa oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Kartuz. Podczas prezentacji wierszy dzieci wykazały się nie tylko poprawną wymową brytyjską ale również własną inwencją w przedstawienie wierszyka przynosząc ciekawe rekwizyty i piękne stroje. Jury konkursowe miało trudne zadanie z wyłonieniem laureatów, ponieważ dzieci okazały się nie tylko wspaniałymi recytatorami ale również małymi aktorami.

W czasie obrad jury, uczestnicy konkursu zapoznali się z ofertą klasy siódmej dwujęzycznej, która od przyszłego roku szkolnego będzie funkcjonować w Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach. W związku z tym, uczniowie obecnej II klasy dwujęzycznej z Gimnazjum nr 2 zaprezentowali krótki film o swoich dotychczasowych dokonaniach i sukcesach oraz przeprowadzili z dziećmi zabawy słowne.

Laureaci konkursu:

Kategoria klasy II-III

I miejsce – Helena Werochowska ( SP nr 1 Kartuzy)

II miejsce – Antonina Płotka ( SP nr 1 Kartuzy)

III miejsce – Eryk Izdebski ( SP Kiełpino)

Wyróżnienie: Eliza Went ( SP Kiełpino)

Kategoria klasy IV-VIII

I miejsce – Kinga Przychodna ( SP Kiełpino)

II miejsce – Nina Zatyka ( SP nr 5 Kartuzy)

III miejsce – Aleksandra Socha ( SP nr 5 Kartuzy)

Wyróżnienia: Fabian Marszałkowski ( SP Mirachowo) oraz Matylda Karczewska ( SP nr 1 Kartuzy)

                Laureatom gratulujemy a wszystkim opiekunom oraz ich wychowankom dziękujemy za udział w konkursie. Szczególne podziękowania składamy Burmistrzowi Kartuz panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu za objęcie honorowym patronatem konkursu i ufundowanie nagród.

Organizatorzy konkursu

Hanna Kloczkowska i Dagmara Kamińska