Typy szkół oraz profile

Oferowane profile w naszym liceum:
        
 
 
KLASA POLICYJNA

KLASA POŻARNICZA

KLASA WOJSKOWA (MARYNARKA WOJENNA)

KLASA LINGWISTYCZNA (NOWY PROFIL)

 

Zapewniamy przygotowanie do egzaminu maturalnego umożliwiajacego podjęcie studiów na wszystkich uczelniach wyższych.

PROPONUJEMY:

- edukację specjalistyczną z danej dziedziny

- elementy prawa

- wiedzę o wojskowości, pożarnictwie i policji

- udział w zajeciach sztuki walki

- zajęcia na strzelnicy

- obozy integracyjne

- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy

- wyjazdy krajowe i zagraniczne

- korzystanie z bazy sportowo - rekreacyjnej

- zajęcia pozalekcyjne na basenie szkolnym

- doskonałą bazę dydaktyczną

- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

- efektywną naukę języków obcych

- szkolenie członków OSP

- udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych