Historia Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach obok  Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5, wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Wszystkie szkoły noszą to samo imię.

            II Liceum Ogólnokształcące zostało utworzone  Aktem Założycielskim 1 września 1998r.    Przez 19 lat swojej działalności 12 lat dyrektorem ZSO nr 2 – II LO była pani Maria Wenta- Barlak i jest i dzisiaj.

          Celem szkoły było i jest jak najlepsze wychowanie młodzieży, wszechstronne przygotowanie jej do dalszego kształcenia oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji. Tradycją szkoły stało się uroczyste ślubowanie uczniów klas I, wigilie klasowe, studniówki, wyjazdy do kin i teatrów, wycieczki krajowe i zagraniczne, współudział w  Świątecznym Kiermaszu Rodzinnym . Od 2 lat organizowany jest festyn „ Serce dla Serca”, połączony z honorowym oddawaniem krwi przez pełnoletnią młodzież naszej szkoły  oraz nauczycieli. Dochód z imprezy rodzice i młodzież przeznaczają na potrzeby Kartuskiego Hospicjum Domowego.

         Bardzo prężnie działa  Szkolny Wolontariat. Wolontariusze pod opieką koordynatorów B.Doroszkiewicz, I. Potrykus Reszki, przeprowadzają wiele akcji charytatywnych, biorą udział w przedsięwzięciu „Pola Nadziei” oraz aktywnie uczestniczą w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2010r. odbyła się niezwykle podniosła uroczystość nadania II Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum nr2 imienia oraz wręczenia sztandarów. Naszym patronem został Aleksander Majkowski, lekarz i pisarz – wielki piewca Ziemi Kaszubskiej.

Rozpoczęliśmy też współpracę z Akademią Marynarki Wojennej, z którą nawiązaliśmy ścisły kontakt,  mając nadzieję, że absolwenci naszego liceum zasilą jej mury.

Szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna, w salach znajdują się rzutniki , tablica interaktywna, wszystkie klasy  lekcyjne zostały wyposażone  w komputery i drukarki, wprowadzono też Innowację  „e-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś…”