DLA RODZICÓW

Kwestionariusz osobowy II LO na rok szkolny 2018/2019

Ocenianie wewnątrzszkolne

 Wniosek ferie oddziały przedszkolne

Wniosek ferie gimnazjum, lo

Regulamin Rady Rodziców

Załącznik do regulaminu Rady Rodziców

INFORMACJE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA

Wpłaty na Radę Rodziców:

Nr konta Rady Rodziców do wpłat:

59 8309 0000 0071 1665 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Kartuzy.

W tytule przelewu proszę koniecznie podać dane ucznia/uczniów: imię, nazwisko, klasę i szczebel edukacji (szkoła podstawowa / gimnazjum / liceum).