News

Dostęp do e-dziennika

           Od bieżącego roku szkolnego mamy nowy Dziennik Elektroniczny UONET+

W związku z tym, aby rodzice oraz uczniowie mogli dalej korzystać z funkcjonalności dziennika elektronicznego muszą samodzielnie aktywować swoje konta.

Instrukcja znajduje się poniżej:

Instrukcja logowania się do e-dziennika.