Sukcesy naszych licealistek!

 

Aleksandra Philipp z klasy II a zajęła II miejsce w konkursie „Przyroda w mieście”

w kategorii IV- konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych, organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Polski Związek Działkowców - Okręgowy Zarząd w Gdańsku. Konkurs miał na celu ukazanie bogactwa przyrody w miastach i sposobów jej ochrony. 

Weronika Wesserling zajęła I miejsce na szczeblu regionalnym, a tym samym zakwalifikowała się do etapu centralnego XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój  Las” w kategorii IV- ochrona różnorodności biologicznej w lasach. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników  Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody. Główne jego cele to poszerzanie wiedzy przyrodniczo - ekologiczno – leśnej, promowanie walorów przyrodniczo - turystycznych polskich lasów oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Ogłoszenie wyników na szczeblu ogólnokrajowym nastąpi w kwietniu, trzymamy więc kciuki za Weronikę i jej pracę.