Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe podczas ferii zimowych w ZSO nr 2 w Kartuzach

Dla chętnych uczniów w czasie ferii zimowych w dniach: 29.01.2018 r – 9.02.2018 r. zostaną zorganizowane w naszej szkole zajęcia świetlicowe.

Będą one odbywały się następująco:

  • dla dzieci z oddziałów przedszkolnych („zerówek”) w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami rodziców,
  • dla uczniów klas 1 – 3 SP – od godz. 9.00 do godz. 12.00,
  • dla uczniów klas 4 – 7 SP oraz klas 2 – 3 gimnazjum od godz. 9.00 do godz. 12.00.

Należy wypełnić wniosek o udział w zajęciach, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce – Do pobrania. Termin składania wniosków w sekretariacie upływa dnia 19.01.2018 r.