Projekty Unijne

Szkoła Nowych Możliwości

Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy” będzie realizowany przez okres 2 lat we wszystkich 17 typach szkołach, dla których Gmina Kartuzy jest organem prowadzącym.

Czytaj więcej...