Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów w ramach projektu Szkoła nowych możliwości

Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów w ramach projektu

Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy
w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Kartuzach

wykaz zajec