Projekty Unijne

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Jeśli chcesz pobrać dokument do druku, kliknij "Downland" u dołu strony.

Oświadczenie uczestnika projektu

Jeśli chcesz pobrać dokument do druku, kliknij "Downland" u dołu strony.

Dane rodziców / opiekunów prawnych uczestnika projektu

Jeśli chcesz pobrać dokument do druku, kliknij "Downland" u dołu strony.

Karta zgłoszenia ucznia do projektu

Jeśli chcesz pobrać dokument do druku, kliknij "Downland" u dołu strony.

Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów w ramach projektu Szkoła nowych możliwości

Wykaz zajęć dostępnych dla uczniów w ramach projektu

Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy
w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Kartuzach

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Szkoła Nowych Możliwości