Informacje o szkole

Nasza szkoła oferuje:

KLASĘ DWUJĘZYCZNĄ

ZAPRASZAMY SZÓSTOKLASISTÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ

 

przd kopia  ty kopia

Nasza szkoła oferuje:

 •  bogatą bazę zajęć dodatkowych:
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego (zajęcia z matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka polskiego, języków obcych, historii)
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia na pływalni,
 • kółka przedmiotowe, teatralne,
 • klasy z językiem kaszubskim,
 • dożywianie w stołówce szkolnej,
 • monitoring na terenie szkoły,
 • udział w konkursach, zawodach itp.,
 • opiekę medyczną na terenie szkoły,
 • edukację ekologiczną,
 • opiekę pedagoga szkolnego i psychologa,
 • bogato wyposażoną bibliotekę szkolną,
 • bogatą bazę dydaktyczną np. tablice multimedialne,
 • udział w projektach realizowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej,
 • zajęcia w świetlicy szkolnej,
 • pracownie komputerowe.