dla rodziców

Konto Rady Rodziców

Czytaj więcej...

Dostęp do e-dziennika

e-dziennik

Od bieżącego roku szkolnego zaczął funkcjonować nowy Dziennik Elektroniczny UONET+.

W związku z tym, aby rodzice oraz uczniowie mogli dalej korzystać z funkcjonalności dziennika elektronicznego muszą samodzielnie aktywować swoje konta.

Czytaj więcej...