Protokół nr 5/2016/2017 z zebrania Prezydium Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Kartuzach z dnia 25 listopada 2016 r.