Protokół nr 4/2016/2017 z Plenarnego Zebrania Rady Rodziców przy ZSO nr 2 W Kartuzach z dnia 14 listopada 2016 r.