Protokół nr 3/2016/2017 z Zebrania Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach z dnia 7 listopada 2016 r.