Protokół nr 1/2016/2017 z Plenarnego Zebrania Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach z dnia 15 września 2016 r.