Historia szkoły

logo-gim-pop
Gimnazjumnr 2 w Kartuzach, powołane w związku z reformą oświaty, rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Tym samym placówka weszła, obok Szkoły Podstawowej nr 5 II Liceum Ogólnokształcącego i II Liceum Profilowanego, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach.Od 1 wrześniua 2016 r. placówka przekształciła się w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Majkowskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Kartuzach
Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w ramach pięciu oddziałów.
 
WŁADZE NASZEJ SZKOŁY
 
Dyrektorzy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach:
·        
pani Maria Wenta-Barlak – do 31 sierpnia 2010 r.,
·        
pani Anna Okroj – od 1 września 2010 r. do 31 sirpnia 2016 r, 
·        
pani Maria Wenta-Barlak – do 1 września 2016 r. do dziś.
 
 
Dyrektorzy
ds. Gimnazjum nr 2 w Kartuzach:
·        
pani Mariola Satke – do 28 lutego 2008 r.
·        
pani Izabela Elgert – od 1 marca  2008 r. do 31 sierpnia 2010 r.,
·        
pani Eleonora Szczesna – od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2016 r.
.
      pan Dariusz Kuchta - od 1 września 2016 r. do dziś
 
 
WAŻNE WYDARZENIA
 
24 marca 2000 r. odwiedził naszą szkołę senator RP – prof. dr hab. Edmund Wittbrodt. Nie była to jedyna wizyta tego polityka w murach ZSO nr 2 w Kartuzach, ponieważ ponownie zagościł u nas 27 sierpnia 2001 r. – już  jako minister edukacji narodowej.
 
 
Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce 15 kwietnia 2010 r., była uroczystość nadania naszej szkole imienia dra Aleksandra Majkowskiego. W ceremonii wzięli udział m.in.: pomorski kurator oświaty Zdzisław Szudrowicz,poseł Stanisław Lamczyk, burmistrz Kartuz Mirosława Lehman, senator Kazimierz Mariusz Kleina. Sztandar z wizerunkiem nowego patrona został poświęcony przez księdza biskupa Jana Bernarda Szlagę.
 
 
Nasza szkoła uczestniczy w wielu cyklicznych akcjach.
Jesteśmy gospodarzami:
·    Powiatowego Konkursu „Kartuzy dawniej i dziś” pod patronatem burmistrza Kartuz,
·    Turnieju Piłki Ręcznej im. Krzysztofa Milewskiego,
·    Wernisażu Wystawy Prac Plastycznych uczniów ZSO nr 2 w Kartuzach organizowanego przez pana Zenona Sapałę.
  
Włączamy się też w akcje ogólnopolskie:
·        
kampanię „Sprzątanie świata”,
·        
akcję „Góra Grosza” organizowaną przez fundację „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
·        
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
W kalendarz imprez szkolnych na stałe wpisały się także:
·        
Konkurs Wiedzy o Aleksandrze Majkowskim,
·        
ślubowanie uczniów klas pierwszych,
·        
konkursy przedmiotowe,
·        
wigilie klasowe,
·        
dyskoteki okolicznościowe,
 
      obchody pierwszego dnia wiosny.