Biuletyn Informacji Publicznej

Wewnątrzszkolny System Oceniania



Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny



Regulamin zachowania się ucznia w szkole



Rozkład godzin lekcyjnych w ZSO nr 2 w Kartuzach na rok szkolny 2017/2018



Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017 / 2018 ZSO nr 2 w Kartuzach



Harmonogram wywiadówek w ZSO nr 2 w Kartuzach na rok szkolny 2017/2018



Kalendarz Roku Szkolnego w ZSO nr 2 w Kartuzach na rok szkolny 2017/2018



 Projekt Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach



Załaczniki do regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2 w Kartuzach