Biuletyn Informacji Publicznej

Wewnątrzszkolny System OcenianiaSzkolny Program Wychowawczo-ProfilaktycznyRegulamin zachowania się ucznia w szkoleRozkład godzin lekcyjnych w ZSO nr 2 w Kartuzach na rok szkolny 2017/2018Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2017 / 2018 ZSO nr 2 w KartuzachHarmonogram wywiadówek w ZSO nr 2 w Kartuzach na rok szkolny 2017/2018Kalendarz Roku Szkolnego w ZSO nr 2 w Kartuzach na rok szkolny 2017/2018 Projekt Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w KartuzachZałaczniki do regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2 w Kartuzach