„SZKOLE POMAGAMY I ŚWIAT OCZYSZCZAMY

elektro-smieci-1

Nasza szkoła bierze udfział w Akcji Ekologicznej organizowanej przez firmę Green Office Ecologic Sp. z o.o.  dotyczącej pogłębiania wiedzy na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Główne założenia akcji to edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie ochrony środowiska, podnoszenia świadomości uczniów szkół na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektroodpadów, pomoc szkole, uczniom i rodzicom w pozbyciu się zalegających elektrośmieci, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Akcji:

  • każda szkoła, która weźmie udział w Projekcie zostanie nagrodzona proporcjonalnie do ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • każde 1000 kg zebranego sprzętu to 150 zł, wymienianych na nagrody
  • najbardziej zaangażowani uczniowie zostaną indywidualnie nagrodzeni

elektro-smieci-1

 

 smieci-1

smieci-2