Egzamin Gimnazjalny 2018

Informacja do uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach przebiegu

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/18 (informacje ogólne)

Jeśli chcesz pobrać dokument do druku, kliknij "Downland" u dołu strony.