Zapraszamy wszystkich szóstoklasistów do nowej klasy dwujęzycznej

flagi

Test predyspozycji językowych oraz znajomości języka angielskiego odbędzie się w dniu 07.04.2017 r. (piątek) o godz. 1400 w sali nr 67 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. dra Aleksandra Majkowskiegow Kartuzach os. Wybickiego 33.

Przed przystąpieniem do testów należy złożyć stosowną deklarację znajdującą się na stronie szkoły  http://zso2.kartuzy.pl/SP/ w zakładce - do pobrania. Gotowe druki deklaracji dostępne są również w sekretariacie szkoły lub pod artukułem.

Termin składania deklaracji do 05.04.2017r. do godz.1200 w sekretariacie szkoły.

 

ulorka-1

ulotka-2

 

Jeśli chcesz pobrać dokument do druku, kliknij "Downland" u dołu strony.