Szkoła Podstawowa nr 5 w Kartuzach Gimnazjum nr 2 w Kartuzach II Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach